قوانین دهیاری - قانون‌ تاسیس‌ دهیاریهای‌ خودكفا در روستاهای‌ كشور

قانون‌ تاسیس‌ دهیاریهای‌ خودكفا در روستاهای‌ كشور

مصوب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی 1377/4/14

 
ماده‌ واحده‌ - به‌ وزارت‌ كشور اجازه‌ داده‌ می‌شود به‌ منظور اداره‌ امورروستاها، سازمانی‌ به‌ نام‌ دهیاری‌ با توجه‌ به‌ موقعیت‌ محل‌ با درخواست‌اهالی‌ و به‌ صورت‌ خودكفا با شخصیت‌ حقوقی‌ مستقل‌ در این‌ روستاهاتاسیس‌ نماید.این‌ سازمانها نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ محسوب‌ می‌گردند.

تاسیس‌ دهیاریهای‌ مذكور به‌ هیچ‌ وجه‌ مانع‌ اقدامات‌ و كمكهای‌ دولت‌در جهت‌ رسیدگی‌ به‌ عمران‌ و آبادی‌ روستاهای‌ مذكور نخواهد شد.

تبصره  1- آیین‌ نامه‌  نحوه‌ اداره‌ امور و مقررات‌ استخدامی‌ و مالی‌دهیاریها توسط‌ وزارت‌ كشور تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ خواهد رسید.

تبصره  2- اساسنامه‌ و تشكیلات‌ سازمان‌ دهیاریها توسط‌ وزارت‌ كشوربا همكاری‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ كشور تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیات‌وزیران‌ خواهد رسید.

تبصره  3- بودجه‌ دهیاریها و اعتبارات‌ مورد نیاز اداره‌ امور روستا باپیشنهاد دهیار به‌ تصویب‌ شورای‌ اسلامی‌ روستا خواهد رسید

 

فرم ارسال نظر

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران