عملکرد دهیاری

تزریق واکسن آنفولانزا

 

 

 

تزریق واکسن آنفولانزا به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سالخورده با هماهنگی کمیته امداد امام ره 

فرم ارسال نظر