عملکرد دهیاری

نقشه برداری جداول پوروا

 

 

                     

 

 

 

 

 

                                                                    

 

                                                           

 

بعلت شیب نامناسب جداول روستا و عدم مهندسی در طراحی آن که در ادوار گذشته صورت گرفته بود این

امر منجر به تجمع آب های سطحی میشد دهیاری پوروا تصمیم بر آن گرفتند که طی نقشه برداری

مجدد به رفع این معضل برآید.

فرم ارسال نظر

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران