عملکرد دهیاری

تعیین متولی برای مزار

  

 

                   

 

   

طی نشستی که در دفتر دهیاری به اتفاق خانم دهیار .رییس شورای اسلامی و اقایان حاج اقا حسینعلی

مقدسی حاج عیسی قربانی و لطف الله مقدسی برگزا گردید پس از بحث و گفتگو حاج اقا حسینعلی

مقدسی بعنوان متولی گلزار شهدا و حاج عیسی قربانی بعنوان متولی مزار باغ بهشت منصوب گردیدند.

فرم ارسال نظر

لیست نظرات

نام: کمیل

باغ بهشت کجاست ؟

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران