اخبار

جلسه میرشکاران

 

 

 

 

 

جلسه فی مابین کشاورزان و اعضای شورای اسلامی در دفتر دهیاری و شورای اسلامی برگزار شد که اقایان حسینجان حسنی اصغر حسنی مرتضی علیزاده حجت رمضانی و عبدالرضا عابدینی بعنوان میرشکاران منطقه پی سر .مزبهیت.بالاصحرا انتخاب شدند.

فرم ارسال نظر

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران