اخبار

بازدید

 

 

 

 

 

 

  

بازدید حاج آقا ساداتی ریاست محترم اداره کمیته امداد امام خمینی از منزل آقای پورنادری که زیرنظر

دهیاری ساخته شد در این بازدید بخشی از هزینه ساخت این منزل را کمیته امداد قبول نمودند .

فرم ارسال نظر

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران