اخبار

آتش سوزی در پوروا

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

                          

 

در روز یکشنبه مورخ 21 تیرماه 1000 متر از اراضی جنگلی طی آتش سوزی مورد حریق قرار گرفت و قریب

به 5 هکتار از اراضی باغی سیاه ریشه  در اثر ادامه زبانه کشیدن آتش سوختند سرانجام درساعت 20

توسط نهاد مردمی همکاری دهیاری و شورای اسلامی و هماهنگی با آتش نشانی چلمردی آتش مهار

گردید.

فرم ارسال نظر

لیست نظرات

نام: ولیزاد

آتش سوزی؟؟؟؟؟؟
آتش سوزی مربوط کودوم اراضیه؟؟؟؟؟
علت آتش سوزی چی بود؟؟؟

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران