اخبار

روز دزفول

 

 

 

 

 

 

 

 

چه بگویم از کدام مقاومت وصف ناشدنی بنویسم که در مخیله ذهن هیچ گاه نمی گنجد و زبان واژگان در بیانش قاصر است از صبر کدامینشان بیان بدارم که زیر سیلاب موشک های غضب کرده و کینه توز بعثی چون سرو سبز قامت ایستادگی کرده و به اقامه نماز جماعت  می پرداختند زنده باد دزفول پاینده باد ایران اسلامی جاویدان

 

 

 

 

فرم ارسال نظر

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران