اخبار

بفرمایید آش!

 

 

 

در این جشنواره آش های پرطرفدار و سنتی روستای پوروا توسط بانوان پخته و سرو گردید آش محلی ترش خمیر آش. دوخمیر آش

..دونه آش. شیرآش . کل سری آش . ترشی اووو.

 

فرم ارسال نظر

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران