اخبار

برپایی جلسات

منتشر شده در شنبه, 18 بهمن 1393 19:57

           برگزاری جلسات به اتفاق دهیار اعضای شورای اسلامی و نمایندگان کشاورز برای

                                               تعیین میرشکار