اخبار

برپایی جلسات

           برگزاری جلسات به اتفاق دهیار اعضای شورای اسلامی و نمایندگان کشاورز برای

                                               تعیین میرشکار      

فرم ارسال نظر

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران