آسفالت جاده آنتنی پوروا

منتشر شده در یکشنبه, 30 اسفند 780 14:08

باتشکر از مهندس ذوالفقاری .مهندس طور. سیدحاتم تفت خرمی و یادگاری دیگر از زحمات بی بهای روحانی خطیبمان شیخ ولی الله اکبری

این پروژه بطول 1100 متر با براورد هزینه ی 2.100.000.000 ریال توسط پیمانکار گوران تحت نظر اداره ی راه و شهرسازی به ریاست مهندس

سید علی صادقی اجرا گردید.