14 تیر

 

14 تیر ماه روز دهیاری بر تمامی دهیاران پر تلاش و ساعی گرامی باد 

 

گردش نیش قلم بر صفحه کاغذ سرنوشت بشریت را عوض میکند.  

 

روز قلم مبارک.

فرم ارسال نظر

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران